Psychologia menedżerska

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

  • zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami zakresu zarządzania małymi i dużymi zespołami pracowniczymi z punku widzenia badań psychologii, psychologii społecznej i psychologii zarządzania,
  • zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych tj. konflikt, kryzys,
  • udoskonalenie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich,
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w zarządzaniu zespołem pracowników,
  • dokonanie wymiany doświadczeń w zarządzaniu zespołem pracowników wśród uczestników studiów podyplomowych.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do osób w wyższym wykształceniem minimum licencjat i chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania zespołem pracowniczym i mają potrzebę zdobycia i rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy. Adresatami są wszystkie osoby, które pracują z ludźmi na różnych poziomach relacji i zależności, a szczególnie do osób pełniących stanowiska kierownicze, lub osób planujących awans na pełnienie funkcji kierowniczych. Szczególnie zainteresowani tymi studiami są liderzy zespołów, menedżerowie, szefowie zespołów technicznych i produkcyjnych, inżynierowie, bowiem ukończone przez nich studia nie obejmowały zagadnień psychologicznych z zakresu zarządzania zespołem ludzi.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html