Psychologia menedżerska

Університет: Вища Школа Суспільних Наук в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Cel studiów:

  • zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami zakresu zarządzania małymi i dużymi zespołami pracowniczymi z punku widzenia badań psychologii, psychologii społecznej i psychologii zarządzania,
  • zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych tj. konflikt, kryzys,
  • udoskonalenie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich,
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w zarządzaniu zespołem pracowników,
  • dokonanie wymiany doświadczeń w zarządzaniu zespołem pracowników wśród uczestników studiów podyplomowych.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do osób w wyższym wykształceniem minimum licencjat i chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania zespołem pracowniczym i mają potrzebę zdobycia i rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy. Adresatami są wszystkie osoby, które pracują z ludźmi na różnych poziomach relacji i zależności, a szczególnie do osób pełniących stanowiska kierownicze, lub osób planujących awans na pełnienie funkcji kierowniczych. Szczególnie zainteresowani tymi studiami są liderzy zespołów, menedżerowie, szefowie zespołów technicznych i produkcyjnych, inżynierowie, bowiem ukończone przez nich studia nie obejmowały zagadnień psychologicznych z zakresu zarządzania zespołem ludzi.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry.

Вища Школа Cоціальних Наук
вул. Zamojska 47
20-102 Люблін
www.wsns.lublin.pl

Контактна інформація:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Електронна пошта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Електронна пошта: info@wsns.lublin.pl