Menedżer biznesu – MBA

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Cel studiów:

  • przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia działań biznesowych,
  • zapoznanie z najnowszymi trendami i koncepcjami funkcjonującymi w biznesie,
  • zapoznanie z najnowszymi koncepcjami i modelami zarządzania,
  • uzyskanie praktycznej wiedzy przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do kadry kierowniczej wszystkich szczebli, menedżerowie po studiach: prawniczych, inżynierskich, humanistycznych, do osób prowadzących własne firmy, trenerów biznesu. Studia skierowane są zarówno do osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak również zamierzających w przyszłości awansować na stanowiska kierownicze.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje dwa semestry.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl