Menedżer biznesu – MBA

Університет: Вища Школа Суспільних Наук в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Cel studiów:

  • przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia działań biznesowych,
  • zapoznanie z najnowszymi trendami i koncepcjami funkcjonującymi w biznesie,
  • zapoznanie z najnowszymi koncepcjami i modelami zarządzania,
  • uzyskanie praktycznej wiedzy przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do kadry kierowniczej wszystkich szczebli, menedżerowie po studiach: prawniczych, inżynierskich, humanistycznych, do osób prowadzących własne firmy, trenerów biznesu. Studia skierowane są zarówno do osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak również zamierzających w przyszłości awansować na stanowiska kierownicze.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje dwa semestry.

Вища Школа Cоціальних Наук
вул. Zamojska 47
20-102 Люблін
www.wsns.lublin.pl

Контактна інформація:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Електронна пошта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Електронна пошта: info@wsns.lublin.pl