Menedżer biznesu – MBA

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

  • przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia działań biznesowych,
  • zapoznanie z najnowszymi trendami i koncepcjami funkcjonującymi w biznesie,
  • zapoznanie z najnowszymi koncepcjami i modelami zarządzania,
  • uzyskanie praktycznej wiedzy przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do kadry kierowniczej wszystkich szczebli, menedżerowie po studiach: prawniczych, inżynierskich, humanistycznych, do osób prowadzących własne firmy, trenerów biznesu. Studia skierowane są zarówno do osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak również zamierzających w przyszłości awansować na stanowiska kierownicze.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje dwa semestry.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html