Finanse i rachunkowość

Университет: Высшая Школа Общественных Наук в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования и обучения

Область науки: Точные и естественные науки

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom zarządzać finansami w przedsiębiorstwie, rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych), sporządzać sprawozdania finansowe oraz rozwiązywać problemy finansowe na różnych szczeblach zarządzania w podmiotach gospodarczych.

Adresat studiów:

Studia o kierunku Finanse i rachunkowość, są przeznaczone dla osób, które:

  • zamierzają podjąć pracę, bądź pracują w działach finansowo-księgowych (księgowych, analityków finansowych, konsultantów, ekspertów, doradców biznesowych, menedżerów różnych obszarów),
  • prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w ramach doradztwa podatkowego lub biur rachunkowych,
  • są zainteresowane podniesieniem kompetencji i kwalifikacji w tym zakresie

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 220 godzin dydaktycznych.

Высшая Школа Социальных Наук
ул. Zamojska 47
20-102 Люблин
www.wsns.lublin.pl

Контактная информация:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Электронная почта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Электронная почта: info@wsns.lublin.pl