Edukacja zdrowotna

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Cele studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w kontekście promocji zdrowia, prowadzenia programów edukacyjnych.

Adresat studiów

Studia kierujemy do : absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów, edukacji wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, do pracowników m.in.: stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali, poradni zawodowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, systemu ubezpieczeń społecznych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl