Edukacja zdrowotna

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cele studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w kontekście promocji zdrowia, prowadzenia programów edukacyjnych.

Adresat studiów

Studia kierujemy do : absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów, edukacji wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, do pracowników m.in.: stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali, poradni zawodowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, systemu ubezpieczeń społecznych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html