Edukacja zdrowotna

Університет: Вища Школа Суспільних Наук в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Cele studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w kontekście promocji zdrowia, prowadzenia programów edukacyjnych.

Adresat studiów

Studia kierujemy do : absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów, edukacji wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, do pracowników m.in.: stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali, poradni zawodowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, systemu ubezpieczeń społecznych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną.

Вища Школа Cоціальних Наук
вул. Zamojska 47
20-102 Люблін
www.wsns.lublin.pl

Контактна інформація:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Електронна пошта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Електронна пошта: info@wsns.lublin.pl