Doradztwo kariery i przedsiębiorczości

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Program studiów realizowany jest w formie – wykładów, zajęć seminaryjnych, warsztatów.

Wykłady:

 • wprowadzenie do poradnictwa zawodowego, klasyfikacja zawodów i specjalności,
 • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkole,
 • rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • sytuacja psychofizyczna uczniów w okresie podejmowania decyzji zawodowej,
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej,
 • makro i mikoroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • doradztwo zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych,
 • psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości,
 • etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej,
 • dydaktyka podstaw przedsiębiorczości.

Ćwiczenia:

 • planowanie ścieżki kariery zawodowej i kształcenia,
 • poradnictwo dla dorosłych,
 • metody pracy doradcy zawodowego,
 • komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy zawodowego,
 • sytuacje trudne i sposoby radzenia,
 • stres i metody radzenia sobie ze stresem,
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej,
 • tworzenie indywidualnego planu działania,
 • metodyka przedsiębiorczości.

Program realizowany jest w formie: wykładów konwersatoryjnych, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, prezentacji, dyskusji grupowych, symulacji, odgrywania ról, ćwiczeń praktycznych. Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl