Doradztwo kariery i przedsiębiorczości

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Program studiów realizowany jest w formie – wykładów, zajęć seminaryjnych, warsztatów.

Wykłady:

 • wprowadzenie do poradnictwa zawodowego, klasyfikacja zawodów i specjalności,
 • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkole,
 • rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • sytuacja psychofizyczna uczniów w okresie podejmowania decyzji zawodowej,
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej,
 • makro i mikoroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • doradztwo zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych,
 • psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości,
 • etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej,
 • dydaktyka podstaw przedsiębiorczości.

Ćwiczenia:

 • planowanie ścieżki kariery zawodowej i kształcenia,
 • poradnictwo dla dorosłych,
 • metody pracy doradcy zawodowego,
 • komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy zawodowego,
 • sytuacje trudne i sposoby radzenia,
 • stres i metody radzenia sobie ze stresem,
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej,
 • tworzenie indywidualnego planu działania,
 • metodyka przedsiębiorczości.

Program realizowany jest w formie: wykładów konwersatoryjnych, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, prezentacji, dyskusji grupowych, symulacji, odgrywania ról, ćwiczeń praktycznych. Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html