Zarządzanie nieruchomościami

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji „Zarządcy nieruchomości”, w tym do podejmowania decyzji i dokonywania czynności polegających w szczególności na:

Zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej, utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, uzasadnionym inwestowaniu w nieruchomość, przyjmowaniu nieruchomości do zarządzania, umiejętności zarządzania własną firmą, wspólnotą i spółdzielnią mieszkaniową oraz TBS-ami, zakładami gminnymi.

Dodatkowe informacje

http://podyplomowe.lublin.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl