Zarządzanie nieruchomościami

College: University of Economics and Innovation in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji „Zarządcy nieruchomości”, w tym do podejmowania decyzji i dokonywania czynności polegających w szczególności na:

Zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej, utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, uzasadnionym inwestowaniu w nieruchomość, przyjmowaniu nieruchomości do zarządzania, umiejętności zarządzania własną firmą, wspólnotą i spółdzielnią mieszkaniową oraz TBS-ami, zakładami gminnymi.

Dodatkowe informacje

http://podyplomowe.lublin.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami/

University of Economics and Innovation in Lublin
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 749 17 70
fax: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Admissions Office
phone: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl