Psychologia kliniczna dla niepsychologów

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia skierowane są do pielęgniarek, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, osób zajmujących się chorymi.

Studia podyplomowe z psychologii klinicznej dla osób nie będących psychologami, mają przybliżyć współczesną wiedzę psychologiczną w zakresie zdrowia i choroby, uwarunkowań, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego dzieci i dorosłych.

Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń.  Nabędzie praktyczne umiejętności komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną. Celem studiów jest rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach. Szczególny nacisk położony jest na wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

http://podyplomowe.lublin.pl/psychologia-kliniczna-dla-niepsychologow/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl