Psychologia kliniczna dla niepsychologów

College: University of Economics and Innovation in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies

Area: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia skierowane są do pielęgniarek, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, osób zajmujących się chorymi.

Studia podyplomowe z psychologii klinicznej dla osób nie będących psychologami, mają przybliżyć współczesną wiedzę psychologiczną w zakresie zdrowia i choroby, uwarunkowań, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego dzieci i dorosłych.

Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń.  Nabędzie praktyczne umiejętności komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną. Celem studiów jest rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach. Szczególny nacisk położony jest na wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

http://podyplomowe.lublin.pl/psychologia-kliniczna-dla-niepsychologow/

University of Economics and Innovation in Lublin
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 749 17 70
fax: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Admissions Office
phone: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl