Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia podyplomowe – trzysemestralne, niestacjonarne, kwalifikacyjne realizowane w całości w trybie on-line. Studia te przygotowują do wykonywania zadań terapeuty rodzinnego w zakresie profilaktyki i terapii systemów rodzinnych. Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników PCPR, wychowawców internatów, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, kuratorów sądowych, pracowników resocjalizacji oraz każdej osoby zainteresowanej problematyką rodziny pragnących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami ją wpierającymi; profesjonalne przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji form pomocowych na różnych płaszczyznach działań: edukacyjnej, społecznej oraz rodzinnej.

Pomoc psychologiczna-pedagogiczna obejmuje swoim zakresem m.in. wsparcie i pomoc rodzinie. Do wykonywania zadań z tego obszaru niezbędne są kompetencje w zakresie psychoedukacji, podstaw psychoterapii i terapii rodziny. Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji w zakresie diagnozy, profilaktyki jak i programowania oraz realizacji ścieżki terapeutycznej z rodzicami. Zakres jego wiedzy i umiejętności w tym obszarze pozwoli mu być liderem w procesie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

http://podyplomowe.lublin.pl/poradnictwo-rodzinne-i-psychologiczno-pedagogiczne-dla-rodzicow/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl