Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców

College: University of Economics and Innovation in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies

Area: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia podyplomowe – trzysemestralne, niestacjonarne, kwalifikacyjne realizowane w całości w trybie on-line. Studia te przygotowują do wykonywania zadań terapeuty rodzinnego w zakresie profilaktyki i terapii systemów rodzinnych. Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników PCPR, wychowawców internatów, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, kuratorów sądowych, pracowników resocjalizacji oraz każdej osoby zainteresowanej problematyką rodziny pragnących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami ją wpierającymi; profesjonalne przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji form pomocowych na różnych płaszczyznach działań: edukacyjnej, społecznej oraz rodzinnej.

Pomoc psychologiczna-pedagogiczna obejmuje swoim zakresem m.in. wsparcie i pomoc rodzinie. Do wykonywania zadań z tego obszaru niezbędne są kompetencje w zakresie psychoedukacji, podstaw psychoterapii i terapii rodziny. Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji w zakresie diagnozy, profilaktyki jak i programowania oraz realizacji ścieżki terapeutycznej z rodzicami. Zakres jego wiedzy i umiejętności w tym obszarze pozwoli mu być liderem w procesie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

http://podyplomowe.lublin.pl/poradnictwo-rodzinne-i-psychologiczno-pedagogiczne-dla-rodzicow/

University of Economics and Innovation in Lublin
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 749 17 70
fax: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Admissions Office
phone: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl