Prawno-Biznesowy

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek prawno-biznesowy ma na celu przygotowanie Absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Studia są prowadzone zarówno na Wydziale Prawa i Administracji, jak i Wydziale Ekonomicznym. Unikalny i interdyscyplinarny program studiów umożliwia zdobycie umiejętności pozwalających na pracę w instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Absolwent kierunku prawno-biznesowego potrafi analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: Podstawy prawa, Podstawy mikroekonomii, Podstawy zarządzania, Prawo przedsiębiorców, Publiczne prawo gospodarcze w biznesie, Podstawy makroekonomii, Podstawy marketingu, Prawo cywilne w obrocie gospodarczym, Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców, Wstęp do rachunkowości, Prawo zatrudnienia, Wstęp do prawa handlowego, Podstawy statystyki i ekonometrii, Analiza ekonomiczno-finansowa, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Finanse przedsiębiorstw, Ochrona własności intelektualnej, Prawo kontraktowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/1093/

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów spełnia oczekiwania rynku pracy, wyrażające się w zapotrzebowaniu na osoby o interdyscyplinarnym wykształceniu, posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa, a także ekonomii, zarządzania i finansów. Studia na kierunku prawno-biznesowym umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym. Ponadto Absolwent dysponuje podstawami teoretycznymi do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Absolwent posiada także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Po dopełnieniu dodatkowych warunków Absolwent może pełnić funkcję doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym;
  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, wytwórczą, usługową
  • i budowlaną;
  • jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej;
  • możliwość samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl