Matematyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: doktoranckie

Język studiów: polski

Studia przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów II stopnia na kierunkach, w programie których występowały przedmioty z zakresu matematyki, fizyki lub informatyki w wymiarze co najmniej 100 godzin łącznie.
Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych.
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów oraz zaliczenie praktyk w szkołach.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • arytmetyka,
 • wstęp do matematyki,
 • geometria elementarna,
 • algebra,
 • podstawy informatyki,
 • analiza matematyczna,
 • geometria analityczna,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • elementy statystyki,
 • technologia informacyjna w nauczaniu matematyki,
 • metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • metodyka nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • dydaktyka matematyki,
 • praktykę w zakresie matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimanzjalnej.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,matematyka,7109.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl