Matematyka

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Факультет Математикі, Фізики та Інформатики

Область науки : Точні та природничі науки

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: doktoranckie

Мова: Польська

Studia przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów II stopnia na kierunkach, w programie których występowały przedmioty z zakresu matematyki, fizyki lub informatyki w wymiarze co najmniej 100 godzin łącznie.
Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych.
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów oraz zaliczenie praktyk w szkołach.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • arytmetyka,
 • wstęp do matematyki,
 • geometria elementarna,
 • algebra,
 • podstawy informatyki,
 • analiza matematyczna,
 • geometria analityczna,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • elementy statystyki,
 • technologia informacyjna w nauczaniu matematyki,
 • metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • metodyka nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • dydaktyka matematyki,
 • praktykę w zakresie matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimanzjalnej.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,matematyka,7109.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl