Matematyka

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science

Area: Natural sciences

Type: Part-time studies

Degree: doktoranckie

Language: Polish

Studia przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów II stopnia na kierunkach, w programie których występowały przedmioty z zakresu matematyki, fizyki lub informatyki w wymiarze co najmniej 100 godzin łącznie.
Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych.
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów oraz zaliczenie praktyk w szkołach.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • arytmetyka,
 • wstęp do matematyki,
 • geometria elementarna,
 • algebra,
 • podstawy informatyki,
 • analiza matematyczna,
 • geometria analityczna,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • elementy statystyki,
 • technologia informacyjna w nauczaniu matematyki,
 • metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • metodyka nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • dydaktyka matematyki,
 • praktykę w zakresie matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimanzjalnej.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,matematyka,7109.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl