Studia podyplomowe w zakresie analityki biznesowej

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Słuchaczami studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie mogą być:
a) osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia I stopnia, studia II stopnia,
studia jednolite magisterskie);
b) osoby, które uzyskały kwalifikacje co najmniej studiów I stopnia (kwalifikacje poświadczone
dokumentem wydanym przez jednostkę prowadzącą studia i potwierdzającą uzyskane
kwalifikacje/efekty uczenia się) i otrzymały ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Dodatkowe informacje

http://www.kul.pl/studia-podyplomowe-w-zakresie-analityki-biznesowej,art_83183.html

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl