Studia podyplomowe w zakresie analityki biznesowej

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: Faculty of Social Sciences

Area: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Słuchaczami studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie mogą być:
a) osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia I stopnia, studia II stopnia,
studia jednolite magisterskie);
b) osoby, które uzyskały kwalifikacje co najmniej studiów I stopnia (kwalifikacje poświadczone
dokumentem wydanym przez jednostkę prowadzącą studia i potwierdzającą uzyskane
kwalifikacje/efekty uczenia się) i otrzymały ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Dodatkowe informacje

http://www.kul.pl/studia-podyplomowe-w-zakresie-analityki-biznesowej,art_83183.html

The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 445 41 01
fax: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Admissions Office
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
phone: +48 (81) 445 42 16
phone: +48 (81) 445 41 37
study@kul.pl
rekrutacja@kul.pl