Studia podyplomowe w zakresie analityki biznesowej

Університет: Люблінський Католицький Університет Яна Павла II

Департамент : Факультет Соціальних Наук

Область науки : nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Słuchaczami studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie mogą być:
a) osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia I stopnia, studia II stopnia,
studia jednolite magisterskie);
b) osoby, które uzyskały kwalifikacje co najmniej studiów I stopnia (kwalifikacje poświadczone
dokumentem wydanym przez jednostkę prowadzącą studia i potwierdzającą uzyskane
kwalifikacje/efekty uczenia się) i otrzymały ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Dodatkowe informacje

http://www.kul.pl/studia-podyplomowe-w-zakresie-analityki-biznesowej,art_83183.html

Люблінський Католицький Університет Яна Павла ІІ
Al. Racławickie 14,
20-950 Люблін
тел.: +48 (81) 445 41 01
факс: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Реєстрація абітурієнтів в режимі онлайн: www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
тел.: +48 (81) 445 41 37 – навчання на польській мові
тел.: +48 (81) 445 42 16 – навчання на англійській мові
study@kul.pl