Matematyka

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Absolwent kierunku Matematyka może prowadzić działalność w zakresie doradztwa finansowego czy agencję pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Algebra liniowa
  • Analiza matematyczna
  • Geometria analityczna
  • Podstawy algorytmiki i programowania
  • Ekonometria
  • Rachunek prawdopodobieństwa

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Analiza danych i matematyka finansowa
  • Specjalność informatyczna

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna i stosuje w praktyce pojęcia takie jak statystyczna analiza danych, wizualizacja i raportowanie, wielowymiarowa analiza danych, analiza obrazów czy modelowanie i analiza finansowa. Ponadto opanował podstawy programowania w języku C++ i przetwarzanie danych w arkuszach kalkulacyjnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć prację jako programista, analityk danych, statystyk, doradca finansowy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach finansowych, doradczych i związanych z wykonywaniem analiz.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/matematyka/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl