Filologia klasyczna

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia na filologii klasycznej obejmują zagadnienia z zakresu literatury, historii, kultury i językoznawstwa.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Literatura, kultura i język starożytnej Grecji
  • Mit i religia w literaturze i sztuce antycznej
  • Stylistyka łacińska
  • Translatorium greckie
  • Translatorium łacińskie

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna język łaciński i starogrecki.  Posiada szeroką wiedzę na temat kultury i historii antycznej, a także literaturoznawstwa i językoznawstwa. Ponadto posiada umiejętność analizy i interpretacji dzieł literackich i przekładu tekstów greckich i łacińskich. Wyróżnia się kompetencjami retorycznymi.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w zawodzie referenta lub sekretarza w departamentach kultury Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Miasta, a także w branży turystycznej.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/filologia-klasyczna/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl