ZUL rusza z Akademickim Budżetem Partycypacyjnym!

Od 21 listopada 2022 r. można zgłaszać pomysły, które będą służyć akademickiej społeczności uczelni ZUL. . W ramach konkursu wyłonionych zostanie 5 projektów, każdy na kwotę 20.000 zł, a o tym co będzie realizowane w ramach konkursu w roku 2023 zdecydowane zostanie w ramach głosowania.

Co? Gdzie? Jak?

Pomysły zgłaszane powinny być na adres biuro@4zul.pl w terminie do 02.12.2022 r. do godziny 23:59.

Zgłaszać inicjatywy mogą studenci, pracownicy, wydziały, instytuty i inne uczelniane jednostki organizacyjne ZUL.

Projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zasadności realizacji projektu;
  • optymalizacji poniesionych kosztów;
  • spodziewanych efektów;
  • równej partycypacji każdej z uczelni w kosztach, działaniach i efektach projektu.

Projekty, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną będą zakwalifikowane do udziału w głosowaniu.

Głosowanie odbywa się w tradycyjnej formule poprzez wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny w okresie 5 – 23 grudnia 2022 roku.

Realizacja zwycięskich pomysłów odbędzie się w 2023 roku.

Regulamin konkursu i wszystkie materiały dostępne są na stronie https://4zul.pl/do-pobrania/

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres biuro@4zul.pl oraz pod numer telefonu +48 600 425 064.

Źródło: ZUL.