Konkurs NSP Test Student – test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych

Plakat promujący Konkurs NSP TEST dla studentów

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Potrwa on do 30 września br. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Urząd Statystyczny w Lublinie przygotował kilka propozycji testów wiedzy i konkursów dla dzieci i młodzieży o tematyce spisowej, w tym Konkurs NSP Test Student – test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych.

Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu, jest udzielenie odpowiedzi na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem: https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy. Student powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie, a odpowiedzi na nie wysłać może tylko jeden raz. Student musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody). Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

Dziesięciu zwycięzców konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie, otrzymają powerbank i dysk twardy. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

Osoba kontaktowa w razie pytań związanych z Konkursem:

Magdalena Rosołowska
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych
e-mail: m.rosolowska@stat.gov.pl
tel.: 81 53 327 14