Co wiemy, a czego nie wiemy o zaangażowaniu młodzieży w życie publiczne Lublina?Zapraszamy do obejrzenia dyskusji!

Koło Naukowe Badaczy Społecznych UMCS jest jednym z laureatów tegorocznej edycji miejskiego Konkursu Lublin Akademicki. W ramach zwycięskiego projektu „Młodzieżowy Panel Obywatelski” studenci kierunku Socjologia oraz Zarządzenie w politykach publicznych UMCS mają za zadanie zrealizować badanie diagnostyczne oraz zorganizować debatę młodzieży z przedstawicielami miejskich instytucji publicznych, które posłużą do wypracowania rekomendacji dotyczących strategii działania na rzecz zwiększania zaangażowania ludzi młodych w życie publiczne miasta i kształtowania polityki miejskiej uwzględniającej potrzeby młodych mieszkańców Lublin.

W ramach realizowanej inicjatywy w dniu 6 marca 2023 r. zorganizowano wydarzenie inaugurujące, którego ważną częścią była debata w gronie specjalistów z obszaru działań skierowanych do młodych ludzi w Lublinie. Całe spotkanie dostępne jest do obejrzenia poniżej.