Architektura informacji

Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na teoretyczne i praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie dotyczące aplikacji mobilnych, Internetu, zasobów typu big data, linked data etc. Moduł przedmiotów fakultatywnych umożliwia zdobycie wiedzy odnoszącej się do zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, m. in. języka mediów społecznościowych, kultury języka w pracy architekta informacji,
Więcej