Architektura informacji

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na teoretyczne i praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie dotyczące aplikacji mobilnych, Internetu, zasobów typu big data, linked data etc. Moduł przedmiotów fakultatywnych umożliwia zdobycie wiedzy odnoszącej się do zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, m. in. języka mediów społecznościowych, kultury języka w pracy architekta informacji, manipulacji wiedzą i informacją, kultury informacyjnej. Studia adresowane są do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne i społeczne z kompetencjami cyfrowymi. Program kształcenia nastawiony jest na kształtowanie unikatowych kompetencji informacyjnych, poszukiwanych na rynku pracy. Studia przygotowują do kontynuacji nauki w szkołach doktorskich.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Architektura informacji przekazów medialnych,
 • E-marketing w działalności informacyjnej,
 • Analiza, interpretacja i wizualizacja danych,
 • Architektura systemów identyfikacji wizualnej,
 • Systemy informacyjne i komunikacyjne w organizacjach,
 • Biały wywiad informacyjny,
 • Bezpieczeństwo informacji,
 • Kultura informacyjna,
 • Manipulowanie wiedzą i informacją w dziejach,
 • Druk 3D,
 • Eyetracking,
 • Aksjologia mediów,
 • Infografika przekazów informacyjnych,
 • Aplikacje mobilne,
 • Kontrola publikacji – jej dzieje, formy i narzędzia,
 • Gatunki informacji prasowej,
 • Media społecznościowe.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,architektura-informacji,89557.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl