Społeczeństwo informacyjne

Studia na kierunku Społeczeństwo Informacyjne adresowane są do osób stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze projektowania i zarządzania informacją. Kumulacja zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów i we współpracy z praktykami gwarantuje studentom i przyszłym absolwentom kierunku doskonałą orientację we współczesnych praktykach informacyjnych i ich społecznym osadzeniu. Kierunek jest prowadzony przez dwa Wydziały: Wydział Politologii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Większość zajęć odbywa się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.
Więcej