Chemia

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartej o szerokie podstawy matematyki i nauk przyrodniczych; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/oferta-edukacyjna,687.htm Wykaz specjalności w ramach kierunku: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów
Więcej

Chemia techniczna

Kierunek prowadzony pod patronatem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy" SA.      Uruchomienie w Puławach Zamiejscowego Wydziału UMCS z kierunkiem technicznym to także stworzenie korzystnych szans dla kształcenia, rozwoju i jeszcze zwiększenia dynamiki inwestycyjnej w tym mieście w najbliższej przyszłości. Utworzenie nowego kierunku Chemia techniczna ma więc znaczenie prestiżowe jak i strategiczne zarówno dla UMCS jak i miasta Puławy. Jest bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy
Więcej