Chemia techniczna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Puławach

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek prowadzony pod patronatem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy" SA. 

 

0001.jpg

 

Uruchomienie w Puławach Zamiejscowego Wydziału UMCS z kierunkiem technicznym to także stworzenie korzystnych szans dla kształcenia, rozwoju i jeszcze zwiększenia dynamiki inwestycyjnej w tym mieście w najbliższej przyszłości. Utworzenie nowego kierunku Chemia techniczna ma więc znaczenie prestiżowe jak i strategiczne zarówno dla UMCS jak i miasta Puławy. Jest bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykształconych specjalistów z zakresu chemii technicznej.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, chemia, chemia ogólna i nieorganiczna, klasyczna analiza jakościowa, obliczenia inżynierskie, podstawy rysunku technicznego, chemia analityczna, fizyczna, organiczna oraz z krystalografii.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Programy studiów.

Sylwetka absolwetna

Od absolwentów kierunku chemia techniczna oczekuje się by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Absolwent poszukujący pracy jest oceniany w rozmowach kwalifikacyjnych z punktu widzenia takich cech jak m.in. umiejętność pracy w zespole, zdolność do działania twórczego, umiejętność negocjacji, czy zdolność do podejmowania ryzyka. Jeśli chodzi zaś o umiejętności zawodowe najbardziej cenione są umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, systematyczność i dążenie do uzyskania określonych wyników produkcji przy zapewnionej ich jakości.

Absolwenci zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku chemia techniczna nabędą kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań w dziedzinach związanych ze specjalnością technologii procesów chemicznych, analityki chemicznej, a w szczególności chemii i technologii nawozów i związków azotowych, agrochemii, inżynierii chemicznej, inżynierii reaktorów chemicznych, ekstrakcji nadkrytycznej czy ochrony środowiska.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku chemia techniczna na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz chemicznych eksperymentalnych i technik obliczeniowych będzie potrafił zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

  • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, w przemysłach pokrewnych, m.in. w zakładach produkujących nawozy mineralne itp.,
  • w zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
  • w laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych (instytutach naukowo-badawczych) oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
  • w zakładach wykorzystujących urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych,
  • w zakładach przemysłowych w zakresie prowadzenia obliczeń technologicznych, usprawniania i wdrażania jednostkowych procesów technologicznych,
  • jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych,
  • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie,
  • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,chemia-techniczna-4-letnie-inzynierskie-,21284.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl