Chemia

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartej o szerokie podstawy matematyki i nauk przyrodniczych; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/oferta-edukacyjna,687.htm Wykaz specjalności w ramach kierunku: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów
Więcej

Biology, Specialization: Medical Biology

The programme is dedicated mainly to foreigners. Our BSc Medical Biology programme has been designed as an academic bridge (premedical studies) for students interested in pursuing a career as a physician, who have never before taken introductory natural sciences courses. The programme advances students’ knowledge necessary for entry into the professional programmes in medicine and helps them to fulfil
Więcej

Biologia, specjalność: biologia medyczna

Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Anatomia człowieka, Zoologia ogólna i systematyczna z podstawami taksonomii, Botanika ogólna i systematyczna, Sozologia – środowisko i człowiek, Ekologia, Toksykologia środowiska, Ćwiczenia terenowe z botaniki i zoologii, Fizjologia zwierząt, Fizjologia roślin, Biologia rozwoju,
Więcej

Biologia, specjalność: bioanalityka

Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Cytologia, Świat roślin – biologia i systematyka, Świat zwierząt – biologia, identyfikacja taksonów, Flora i fauna Polski w ćwiczeniach terenowych, Ekologia środowisk wodnych i lądowych, Fizjologia zwierząt i człowieka, Podstawy fizjologii roślin,
Więcej

Biologia

Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy taksonomii organizmów, Anatomia funkcjonalna człowieka, Zoologia ogólna i systematyczna, Botanika ogólna i systematyczna, Biologia komórki, Fizjologia zwierząt, Fizjologia roślin, Mikrobiologia, Mikologia, Ochrona środowiska, Ekologia ogólna, Ćwiczenia terenowe, Mechanizmy ewolucji,
Więcej