Filologia romańska

Studia pozwalają zdobyć umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka francuskiego – fonetyka i ortografia Praktyczna nauka języka francuskiego – język i kultura Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej średniowiecza i XVI wieku Praktyczna nauka języka hiszpańskiego – leksyka i konwersacja Historia
Więcej

Filologia romańska

Studia pozwalają zdobyć umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka francuskiego – język francuski ekonomii i finansów Metodologia badań w literaturoznawstwie Metodologia badań w akwizycji i glottodydaktyce Między ideą a literaturą Językoznawstwo Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Sylwetka absolwenta Absolwent włada
Więcej