Filologia romańska

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia pozwalają zdobyć umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Praktyczna nauka języka francuskiego – język francuski ekonomii i finansów
  • Metodologia badań w literaturoznawstwie
  • Metodologia badań w akwizycji i glottodydaktyce
  • Między ideą a literaturą
  • Językoznawstwo

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Specjalizacja nauczycielska

Sylwetka absolwenta

Absolwent włada dwoma językami romańskimi (język francuski i język hiszpański lub język włoski), jest gruntownie przygotowany językowo z zakresu gramatyki, wypowiedzi pisemnej i ustnej, leksyki związanej z różnymi obszarami życia codziennego i kultury oraz strategii tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języków obcych (dziennikarz, krytyk, asystent biurowy/ sekretarz, urzędnik, mediator lub animator kulturowy, tłumacz itp.).

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/filologia-romanska/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl