Ekonomia

Uczelnia: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Ekonomia to nauka, która pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania. Głównym celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy gospodarczej i przygotowanie do wykonywania zawodu menadżera – ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania kapitałem finansowym, ludzkim i materialnym.

Tytuł zawodowy: licencjat

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Ekonomia menedżerska
  • Biznes międzynarodowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiądzie wiedzę, umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej – prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości jest czynnikiem zasadniczym, praca w sektorze finansowym – bankowym i ubezpieczeniowym i finansach publicznych czy praca w administracji  samorządowej, państwowej szczebli terenowych i centralnych lub wspólnotowej.

Możliwości zatrudnienia

  • korporacje międzynarodowe,
  • działy finansowe i operacyjne,
  • jako analityk finansowy, analityk rynków
  • administracja publiczna i instytucje Unii Europejskiej,
  • organizacje pozarządowe,
  • firmy konsultingowe.

Dodatkowe informacje

https://wssp.edu.pl/kandydat/wydzial-nauk-o-zdrowiu/ekonomia/

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2,
20-816 Lublin
www.wssp.edu.pl

Biuro Rekrutacji
tel.: +48 (81) 448 08 20,
tel.: +48 (81) 740 72 40 w.46
rekrutacja@wssp.edu.pl