Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia kierowane są do:
  • osób pracujących w służbie BHP chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu
  • specjalistów BHP, chcących podnieść swoje kwalifikacje
  • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie BHP w ich organizacjach
  • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą   zakresie dostarczania rozwiązań związanych z BHP
  • osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji lub rozpoczęciem działalności w zakresie obsługi BHP

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacze zdobędą kompleksową i specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Czas trwania i organizacja zajęć

  • studia trwają dwa semestry
  • zajecia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – online.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) – studia podyplomowe uprawniają do pracy jako pracownik służby BHP.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl