Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Університет: Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia kierowane są do:
  • osób pracujących w służbie BHP chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu
  • specjalistów BHP, chcących podnieść swoje kwalifikacje
  • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie BHP w ich organizacjach
  • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą   zakresie dostarczania rozwiązań związanych z BHP
  • osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji lub rozpoczęciem działalności w zakresie obsługi BHP

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacze zdobędą kompleksową i specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Czas trwania i organizacja zajęć

  • studia trwają dwa semestry
  • zajecia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – online.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) – studia podyplomowe uprawniają do pracy jako pracownik służby BHP.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні
ул. Бурсакі 12,
20-150 Люблін
www.wspa.pl

Відділ прийому документів та допомоги іноземним студентам (офіс 026)
тел.: + 48 (81) 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Відділ навчання англійською мовою (к.024)
тел.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl