Transport

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek Transport w WSPA oferuje studentom do wyboru cztery unikatowe, w pełni praktyczne specjalności:

Transport spedycja i logistyka (TSL),

Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD),

Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego (BTERT) oraz

Eksploatacja Dronów (ED).

Zostały one opracowane w ścisłej współpracy z szeregiem wybitnych specjalistów-praktyków branży transportowej oraz biznesowej. Główną cechą wyróżniającą nasz kierunek na tle innych uczelni jest autorski program studiów, kładący nacisk na kształtowanie w studentach kreatywności i przedsiębiorczości oraz nabywanie praktycznych umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej.

Inne unikalne atuty kierunku:

 • Przygotujemy Cię do zdania egzaminu państwowego w ULC do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do komercyjnego wykorzystania dronów,
 • W ramach studiów masz do dyspozycji m.in. elektroniczną hamownię silnikową z systemami OBD.
 • Przygotujemy Cię do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
 • Prowadzimy aktywną współpracę ze Związkiem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
 • Nasz kierunek objęty jest projektem unijnym „Era inżyniera”, w ramach którego studenci bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki.
 • U nas masz możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej!

Rozbudowana współpraca zagraniczna zapewni Ci możliwość wyjazdu na płatne praktyki oraz studia w ramach programu Erasmus!

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych,
 • wytwórniach samochodów i podzespołów,
 • zakładach remontowych i naprawczych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach infrastruktury dróg,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego,
 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących drony w branżach takich jak: przemysł filmowy, geodezja, kartografia, ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwo, pożarnictwo, leśnictwo, wojskowość itp.

Na kierunku Transport proponowane są 4 specjalności: Transport spedycja i logistyka (TSL), Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD), Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego (BTERT) oraz Eksploatacja Dronów (ED).

Absolwent specjalności TSL posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie analizy i globalnego zarządzania oraz nowoczesnych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych w transporcie krajowym i międzynarodowym.

W przypadku specjalności BRD, główną cechą absolwenta będzie znajomość zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz metodami działań na rzecz jego polepszenia.

Absolwenci specjalności BTERT będą stanowić wykwalifikowaną kadrę techniczną w dziedzinie rzeczoznawstwa technicznego środków i systemów transportu.

Absolwenci nowej specjalności Eksploatacja Dronów (ED) posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na samodzielne wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w polskiej przestrzeni powietrznej oraz zostaną przygotowani do zdania egzaminu państwowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do komercyjnego wykorzystania dronów (“prawo jazdy” na drona).

Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł

Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 375 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł

Transport- Program studiów- nabór 2018-2019

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl