Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje przygotowanie do twórczej i refleksyjnej pracy w studiowanej dziedzinie. Posiada interdyscyplinarną oraz zinterioryzowaną wiedzę o świecie. Umożliwia mu ona realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów takich jak m.in. język polski, matematyka, historia, przyroda a także plastyka, technika, muzyka, informatyka. Zdobywa również wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną, aksjologiczną.

Otrzymuje wiedzę z zakresu dydaktyki. Dzięki temu rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się i opieki. Wykorzysta ją w codziennej pracy nauczycielskiej.

Absolwent posiada także kompetencje w zakresie wybranego języka obcego. Zgodne są one z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Ma umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent przygotowywany jest do podjęcia pracy zawodowej m.in. w:

  • przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
  • oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  • świetlicach szkolnych
  • placówkach samorządowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnych oraz wczesnym wieku szkolnym

 

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl