Architektura

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zdobyte wiadomości umożliwią Ci planowanie nowych lub ochronę istniejących wartości kulturowych. Studia inżynierskie obejmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia umożliwią Ci poznanie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, ochrony praw autorskich, etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu Inżyniera Architekta.

Perspektywy pracy

Studia dadzą Ci możliwość podjęcia działalności zawodowej w branży architektonicznej w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektury wraz z ich otoczeniem oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

Warto u nas studiować Architekturę!
Atuty kierunku:

  • Profesjonalna kadra dydaktyczna!
  • Program studiów przygotowuje do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Wiedza z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego umożliwi im planować w przyszłości nowe lub chronić istniejące wartości kulturowe.
  • Studia inżynierskie obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia. Umożliwią absolwentom poznanie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, autorskiego i etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii. Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.
  • Kształcenie przystosowane do Krajowych Ram Kwalifikacji!
  • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
  • Realizacja własnych eventów artystycznych na terenie Uczelni.
  • Możliwość aktywnego działania w grupie poprzez koło naukowe Architektów.
  • Chcesz stworzyć na uczelni graffiti, masz pomysł na własne wydarzenie artystyczne – Uczelnia jest do Twojej dyspozycji.
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 440 zł
Przy płatności semestralnej: 2 400 zł
Przy płatności rocznej: 4 800 zł

Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 440 zł
Przy płatności semestralnej: 2 400 zł
Przy płatności rocznej: 4 800 zł

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl