Dietetyka

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Jeżeli interesujesz się zasadami prawidłowego żywienia i zagadnieniami dotyczącymi zdrowia oraz zdrowego stylu życia człowieka, kierunek – Dietetyka jest wymarzony dla Ciebie. Najnowsze sondaże i badania wskazują, że dietetyk to zawód z przyszłością.

Tytuł zawodowy: licencjat

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Dietoterapia
  • Żywienie zbiorowe
  • Profilaktyka żywienia
  • Żywienie w sporcie
  • Psychodietetyka
  • Dietetyka i planowanie żywienia

 

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć zatrudnienie w poradniach dietetycznych, organizacjach konsumenckich, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, sanatoriach, placówkach żywienia zbiorowego, firmach produkujących żywność dietetyczną czy dla sportowców oraz klubach sportowych. Będzie mógł również założyć własny gabinet dietetyczny, psychodietetyczny czy restaurację. Otrzymasz dodatkowy Certyfikat HACCAP.

Dodatkowe informacje

https://www.wsns.lublin.pl/oferta/studia-licencjackie/dietetyka

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl