Zarządzanie nieruchomościami

Университет: Университет Экономики и Инноваций в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji „Zarządcy nieruchomości”, w tym do podejmowania decyzji i dokonywania czynności polegających w szczególności na:

Zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej, utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, uzasadnionym inwestowaniu w nieruchomość, przyjmowaniu nieruchomości do zarządzania, umiejętności zarządzania własną firmą, wspólnotą i spółdzielnią mieszkaniową oraz TBS-ami, zakładami gminnymi.

Dodatkowe informacje

http://podyplomowe.lublin.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami/

Высшая Школа Экономики и Инноваций в Люблине
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
тел./факс: +48 (81) 749 17 70
факс: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Приемная комиссия
Бюро обслуживания студента
ul. Projektowa 4, Lublin
тел.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl
тел.: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl