Transport

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Transportu i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

TRANSPORT umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat branży transportowo – spedycyjnej.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Infrastruktura transportu
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Zarządzanie ruchem w transporcie
 • Ekonomika transportu
 • Systemy logistyczne
 • Budowa silników spalinowych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Organizacja i logistyka transportu
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Utrzymanie dróg i inżynieria ruchu

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tego kierunku są zaznajomieni się ze specyfiką zarządzania firmą transportową oraz zagadnieniami efektywnego organizowania transportu krajowego jak również międzynarodowego.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • punktach diagnostyki i naprawy techniczna środków transportu
 • firmach transportowych, spedycyjnych i logistycznych
 • jednostkach badawczych transportu
 • instytucjach państwowych związanych z ruchem i transportem
 • jednostkach nadzoru ruchu drogowego

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/transport/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl