Terapia zajęciowa z arteterapią

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia podyplomowe trzysemestralne, niestacjonarne, kwalifikacyjne realizowane w całości w trybie on-line. Studia te adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii; osób, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, zakładach karnych czy pragnących poszerzyć swój warsztat terapeutyczny w szkole itp. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów I-go lub II-go stopnia studiów psychologicznych, pedagogicznych, animacji, pracy socjalnej.

Studia te mają na celu wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore). Słuchacze poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy. W zakresie arteterapii słuchacze podniosą swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę i rozwiną swoje kompetencje arteterapeutyczne.

http://podyplomowe.lublin.pl/terapia-zajeciowa-z-arteterapia/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl