Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką medyczną

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Celem studiów jest zdobycie kompetencji opartych o międzynarodowe standardy w zakresie wrażania technologii IT w jednostkach służby zdrowia. Studia kierowane są w szczególności do kierowników działów IT w podmiotach leczniczych, kierowników projektów IT, specjalistów informatyków, dyrektorów administracyjnych podmiotów leczniczych oraz osób przygotowujących się do zajmowania wymienionych stanowisk.

http://podyplomowe.lublin.pl/systemy-informacyjne-wspomagajace-zarzadzanie-placowka-medyczna/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl