Informatyka

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Transportu i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

INFORMATYKA jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Wstęp do cyberbezpieczeństwa
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Programowanie i analiza danych

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada potwierdzony dyplomem tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyka. Dyplom jest oparty na efektach uczenia się z zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zdefiniowanych w oparciu o krajowe i europejskie ramy kwalifikacji zawodowych, co zapewnia kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu informatyka na różnych stanowiskach wymagających ogólnej i specjalistycznej wiedzy oraz możliwość rozszerzania i podwyższania kwalifikacji zawodowych na kolejnych poziomach kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • administracji biurowej i publicznej
 • przedsiębiorstwach finansowych
 • instytucjach administracji publicznej
 • firmach ubezpieczeniowych
 • firmach IT
 • firmach audytowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-ii-stopnia/informatyka/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl