Ekonomia

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

EKONOMIA to kierunek, który pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Rachunek kosztów
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów wie, jak działa rynek, jak zarządzać popytem, podażą czy inflacją. Potrafi posługiwać się narzędziami analiz i prognoz ekonomicznych.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • administracji biurowej i publicznej
 • biurach rachunkowych i przedsiębiorstwach finansowych
 • instytucjach administracji publicznej
 • firmach ubezpieczeniowych
 • urzędach i izbach skarbowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/ekonomia/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl